Få människor vet, men artificiell intelligens förbrukar mycket vatten; förstå 13

Få människor vet, men artificiell intelligens förbrukar mycket vatten; förstå

A artificiell intelligensÄven om det ger anmärkningsvärda framsteg, lämnar det också sin negativa prägel på miljön, särskilt när det gäller vattenförbrukning.

Ledande företag inom sektorn, genom att avslöja alarmerande ökningar av användningen av vattenresurser i sina verksamheter, larmar om den förvärrade globala vattenkrisen.

Nyligen visade en studie ledd av Shaolei Ren, en forskare vid University of California, Riverside, alarmerande data om vattenförbrukning när man kör generativa modeller med artificiell intelligens.

Enligt forskningen ChatGPTutvecklad av OpenAI, förbrukar i genomsnitt en halv liter vatten för varje 10:e till 50:e begäran.

Med tanke på de miljontals månatliga användare av detta verktyg framstår vattenavtrycket som en betydande utmaning för en ansvarsfull användning av vatten inom en snar framtid.

Även om OpenAI inte har kommenterat resultaten, är frågan fortfarande en central fråga.

Vilka är skurkarna i detta problem?

Få människor vet, men artificiell intelligens förbrukar mycket vatten; förstå 16

Bild: Shutterstock/EngEng

Kärnan i detta problem är datacenter, ökända för att kräva stora volymer vatten för att hålla sina servrar i drift.

A Microsofti sin senaste miljöhållbarhetsrapport, avslöjade en ökning med mer än en tredjedel i sin vattenförbrukning, över 1,7 miljarder gallon 2022.

Google konsumerade i sin tur 5,6 miljarder gallon, vilket motsvarar en ökning med 21 % jämfört med föregående år. Båda företagen säkerställer att de har åtagit sig att minska sitt vattenavtryck i slutet av årtiondet.

Somya Joshi, chef för divisionen globala agendor, klimat och system vid Stockholm Environment Institute, lyfter fram paradoxen kring effektiviteten av teknologi och den exponentiella ökningen av vattenanvändningen.

Den kylning som krävs för tunga servrar och språkmodeller ökar vattenbehovet, vilket skapar en ytterligare utmaning.

Microsoft, som är medvetet om detta problem, investerar i forskning för att mäta miljöpåverkan av artificiell intelligens, i syfte att göra sitt system mer effektivt.

Företaget betonar att artificiell intelligens kan vara ett kraftfullt verktyg för att utveckla hållbara lösningar.

Som den Mål Planerar idag att bygga ett datacenter med en beräknad förbrukning på 665 miljoner liter vatten per år, till exempel finns det ett akut behov av att tänka om och omformulera förhållandet mellan artificiell intelligens och vattenresurser.

Utmaningen ligger i att balansera fördelarna med AI med miljöansvar, uppmuntra innovationer som minimerar påverkan på vattenförbrukningen och på så sätt bidrar till en mer hållbar framtid.

I relation :  Så här visar du senaste filversioner på Google Dokument